гр. София

бул. Андрей Сахаров 14 в сградата на търговски център Метропол ет. 1

тел. 087 7616365